STICHTING Health for Nepal      
Steun de kansarme kinderen;  NL 72 INGB 0007747860
 
 

Project School en onderwijs

Voor een Nepalees kind is onderwijs net zo belangrijk voor een kans op een goede toekomst als voor een kind uit onze eigen omgeving. Echter in de meer afgelegen streken in Nepal is geen of nauwelijks onderwijs voorhanden. De oplossing is een kostschool in de hoofdstad Kathmandu. Echter de kosten, ongeveer € 850,-- per jaar zijn hoger dan het jaarinkomen van een gezinshoofd.  

In ons dorp Simri,  staat een eigen schoolgebouw doch is sterk in verval en daardoor aan renovatie toe echter het ontbreekt aan de middelen om hiervoor materialen te kopen. Wij hebben de noodzakelijke renovatie in ons beleidsplan opgenomen als project. Het project omvat het symbolisch verkopen van stenen en van de opbrengst worden het schoolgebouw en bijbehorende voorzieningen bekostigd. Dat is inmiddels een feit in samenwerking met Wilde Ganzen.

Graag zouden wij na de renovatie een bibliotheek, lerarenkamer, nieuwe schoolbanken en speelplaats realiseren. Mocht u aan een van deze projecten willen geven dan kan dat op ons banknummer ovv Project renovatie school/... (bibliotheek en/of lerarenkamer en/of schoolbanken en/of speelplaats)

6 mei 2018

Tussen alle drukte van het huwelijk van Krishna, lid van onze stichting, ook nog zorgen dat de schriften en uniformen met Raju en Shanti mee naar het zuiden gaan.

9 maart 2018

YES.... onze bibliotheek is een feit. Mooie kleurrijke meubels en posters tegen de muur. Dankzij een adoptie-ouder en een Nepalese sponsor. Nu nog de boeken! Hiervoor zoeken wij donateurs... 

Wat zullen de kinderen genieten van deze leerzame ruimte.

 

Februari 2018

De speelplaats is een waar feest voor de kinderen.

 

De schommels worden naar hartelust gebruikt, met gevolg dat sommige balken zo snel slijten doordat er geen schommelhaken waren en de kettingen rondom de houten balken schuren. Inmiddels zijn de schommelhaken op plaats van bestemming en zullen deze gemonteerd worden zodra er nieuwe balken zijn.

De tenistafel die ingebouwd was in een leskolaal en ook weer afgebroken is, wordt opnieuw gemaakt en wel nabij de andere speeltoestellen.

 

Gelukkig is onze speelplaats groot genoeg en wordt er ook volop volleybal gespeeld waar iedereen veel plezier in heeft. Op deze manier wordt de hele speelplaats optimaal benut!

 

Voor nieuwe schoolbanken zijn we in een ander dorp gaan kijken om deze als voorbeeld te stellen voor de nieuw te maken banken met tafels. Hout hebben we genoeg. Het probleem is echter dat het hout gezaagd moet worden welke inmiddels al wel vrijgegeven is.

November 2017

Er wordt hard gewerkt aan de speelplaats. Met mankracht werden boomstammen verplaatst voordat de traktoren aan de slag konden om het terrein te egaliseren. Zoals jullie zien wordt met man en macht gewerkt om flinke boomstammen in stukken te zagen zodat er leuke speeltoestellen gemaakt kunnen worden.  Nadat alles gemaakt is, is er gras geplant. Jawel.... gras wordt niet gezaaid maar geplant in Nepal!

 

 

 

27 april 2017

Het is zover: de opening!

Alvorens de reis gaat beginnen naar Simri moet er eerst nog bestelde spullen opgehaald worden zoals doosjes gevuld met zoetigheid voor de kinderen. Maar ook eten en drinken voor de picknick. Onderweg pikken we ook nog wat mannen op van de pers. Ze kijken of ze er niet zoveel geloof in hebben maar bij aankomst is dat beeld snel weg. We worden hartelijk onthaald met bloemenmala's, tika's en kata's. Het hele dorp is zo lijkt aanwezig en al lopende worden ons bloemen in de handen geduwd. Bij de poort aangekomen mag Anoeska als oprichtster van deze stichting het lint doorknippen en dan is de opening van deze gerenoveerde school een feit!

 

 

 

Op het schoolplein is een tent geplaatst en worden diverse rituelen uitgevoerd zoals dat in Nepal gaat. Er wordt veel gesproken en gedanst door de kinderen bij een hitte van 40-45 graden. De pers is duidelijk onder de indruk en iedereen wordt geïnterviewd met als gevolg dat het 's avonds op tv te zien is door heel Nepal.

De volgende dag is er werk aan de winkel in verband met de picknick. Allereerst waterballonnen opblazen voor het ballonengevecht welke bij de rivier gehouden zal worden. Voordat we tot 3 geteld hebben vliegen ze al door de lucht en hebben de kinderen dolle pret. Om te kunnen picknicken helpt iedereen mee. Kinderen die hout sprokkelen, anderen die een gat graven om te kunnen koken, anderen die voor de muziekinstallatie zorgen want ook dansen hoort er bij. Of het nu heet is of niet. Meisjes die alle groenten schoonmaken. Het is een feest om te zien hoe iedereen meehelpt, werkt, danst en feest.

 

 

 

We besluiten dat we jaarlijks dit soort picknick zullen gaan houden voor de kinderen van de school.

31 maart 2017

Door een van de adoptie-ouders-op-afstand was een loterij op touw gezet om een speelplaats te kunnen maken bij de school. Deze loterij heeft zoveel opgebracht dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Super!

 

 

 

                               Egaliseren terrein rondom de school.

9 maart 2017

Voor de laatste puntjes op de i te zetten en om nog diverse materialen in te kopen is Wim, samen met Raju en Krishna naar het dorp gereisd om daar onder andere een Nederlands tintje te geven aan de school met geweldige resultaten. 

 

 

 

 Januari 2017

Het wordt meer en meer een echte school.

 

 

 

 

December 2016

Wat wordt er hard gewerkt met man en macht. Geweldig om te zien en wat wordt het mooi!

 

 

 

 

10 november 2016 

Belangrijke dag vandaag: de schop gaat de grond in voor het aanleggen van de omheining rondom de school. Dit gebeurt allemaal met de hand... een hels karwei maar goed voor de samenwerking. 

 

 

 

8 november 2016 

Raju en Krishna hebben gevraagd of Wim wilde komen in verband met het inkopen van de benodigde materialen voor de renovatie. Zo geschiedde en vandaag is het zover dat er overleg heeft plaatsgevonden met de  man voor het maken van de hekwerken rondom de school.
Wim heeft ook tekeningen gemaakt en zo wordt uitgemeten waar gegraven moet worden voor het hekwerk te plaatsen. Daarnaast is het dorpsoverleg geweest om de local workers aan te nemen.

 

 

 

 15 augustus 2016 

De renovatie van de school is in volle gang met de uitbreiding van 2 klaslokalen.

 

 

 

26 juli 2016 

Overeenkomst met Wilde Ganzen is een feit!

 

 

 

 

14 juli 2016 

Na een fijn gesprek in mei bij Wilde Ganzen samen met Krishna van onze partnerorganisatie hebben te horen gekregen dat deze geweldige organisatie met ons wil gaan samen werken. Wij zijn hier uiteraard superblij mee.

 

 

 

 

5 mei 2016

Wim is op bezoek in Nepal in verband met een bespreking met de directeur van onze school in Simri.

Alles wordt doorgesproken in verband met de renovatie van de Shree Lower Secondary School. Een heel groot project maar heel hard nodig. Er worden veel foto's gemaakt in verband met de berekeningen wat er allemaal besteld moet gaan worden. Besloten wordt dat er ook een omheining komt om de gehele school en dat ook de toiletgroep grondig aangepakt zal gaan worden.

 

 

 

 

7 september 2015

1 daags bezoek aan Simri tijdens het 3 weekse verblijf in Nepal, onder andere aan de school. Dringend nodig dat de school gerenoveerd wordt want het valt eerdaags in elkaar van ellende. Wim heeft een flyer gemaakt om gelden te werven.

Ook is het verzoek ingediend om een omheining te maken rondom de school, zeker nu het machinegebouw in gebruik is genomen.

 

 

 

 

                                  De wervingsfolder t.b.v. de renovatie aanwezig schoolgebouw.

 

 

 

 

 4 juli 2015

De tafeltennistafel bij school!

 

 

 

Deze is gesponsord door een van de adoptie-ouders (zie: project Adoptie-ouders) en wij willen hen hier heel hartelijk voor bedanken. Eerst nog goed drogen en dan........ Wat zullen de kinderen een plezier hebben.