STICHTING Health for Nepal      
Steun de kansarme kinderen;  NL 72 INGB 0007747860
 
 

Project Elektriciteit

In Nepal, en zeker ook in het dorp Simri, leeft men in volle armoede. De eerste behoefte ligt bij het hebben van elektriciteit. Het geval wil dat de Nepalese regering in 2012 in het dorp een houtgestookte installatie heeft laten bouwen voor het opwekken van elektriciteit. 

Men heeft de installatie zelfs proefgestookt om er vervolgens hun handen volledig terug te trekken. Nu staat de installatie daar te verpauperen. Echt Nepalees !!! 

Samen met de bewoners van Simri, gaan wij dit oppakken om het dorp alsnog van elektriciteit te gaan voorzien. Hiervoor zijn voldoende masten nodig en electriciteitsdraad. In de masten kunnen de bewoners zelf voorzien. Deze kunnen uit de jungle gehaald worden. Als stichting willen wij geld inzamelen om de benodigde 7 km draad te kunnen kopen. Hiervoor hebben we een project opgestart waarbinnen we symbolisch elektriciteitsdraad verkopen a € 2,00 per m1. 

Mocht ook u willen doneren dan kan dat op ons banknummer met vermelding project Elektriciteit. 

Dit project is inmiddels voltooid!

28 januari 2017

Aangezien de elektriciteitspalen van niet al te goede kwaliteit hout waren, is het hele dorp nu voorzien van betonnen electriciteitspalen en hiermee is dit project voltooid dachten we maar helaas doet de machine het niet meer in het electrahuisje. Hiervoor moeten deskundigen uit India komen en dat kost wederom veel geld. Donaties blijven dan ook welkom!

 

Maart 2016

De elektriciteit is een feit met dank aan eerdergenoemde bedrijven!

Er is een dorpsvergadering gehouden (zie laatste foto) waarin afgesproken is wie wanneer in het electrahuisje aanwezig zal zijn om de machines te bedienen. Dit is nodig om het dorp van stroom te voorzien. 

 

 


December 2015

Van diverse grote bedrijven ontvingen wij een mooie donatie voor dit geweldige project. Wij willen de volgende bedrijven hier hartelijk voor danken:

RoDrie ventilatietechniek BV - van de Vin Ramen en Kozijnen - ZND Nedicom - Voskamp groep

26 mei 2015

De VDC (Village Development Committe) is een deel van de regering en heeft een kleine financiële bijdrage geleverd. De bevolking is met dit geld begonnen met het opzetten van de eerste elektriciteit.

 

 

 

 


Onderstaande foto’s geven een kleine indruk van de bestaande situatie begin 2015.

 

 

 

 


 

 

 

 


De wervingsfolder m.b.t. de benodigde km's electriciteitsdraad