STICHTING Health for Nepal      
Steun de kansarme kinderen;  NL 72 INGB 0007747860
 
 

Wat wij doen


Projecten

SCHOOL en ONDERWIJS

Voor een Nepalees kind is onderwijs net zo belangrijk voor een kans op een goede toekomst als voor een kind uit onze eigen omgeving. Echter in de meer afgelegen streken in Nepal is geen onderwijs voorhanden. De oplossing is een kostschool in de hoofdstad Kathmandu. Echter de kosten, ongeveer € 850,-- per jaar zijn hoger dan het jaarinkomen van een gezinshoofd.  In ons dorp Simri,  staat een eigen schoolgebouwtje doch is sterk in verval en daardoor aan renovatie toe echter het ontbreekt aan de middelen om hiervoor materialen te kopen. Wij hebben de noodzakelijke renovatie in ons beleidsplan opgenomen als project. Het project omvat het symbolisch verkopen van stenen, en van de opbrengst worden het schoolgebouw en bijbehorende voorzieningen bekostigd.

SCHOLING / ADOPTIEOUDERS

Voor de kinderen uit ons dorp Simri, is onderwijs net zo belangrijk voor een kans op een goede toekomst als voor een kind uit onze eigen omgeving. Naar school betekent voor ieder kind meer kansen in de maatschappij maar eveneens wordt hiermee voorkomen dat ouders in de verleiding komen om hun kinderen “van de hand te doen”! Zo hebben wij het project “adoptie-ouders”  opgezet. Oor een jaarlijks bedrag van € 150,- adopteert men een kind welke van dat geld naar school kan inclusief een uniform en 2x per jaar een gezondsheidskundig onderzoek.

   

PROJECT ELECTRICITEIT

In Nepal, en zeker ook in het dorp Simri, leeft men in volle armoede. De eerste behoefte ligt bij het hebben van elektriciteit. Het geval wil dat de Nepalese regering in 2012 in het dorp een houtgestookte installatie heeft laten bouwen voor het opwekken van elektriciteit. Men heeft de installatie zelfs proefgestookt om er vervolgens hun handen volledig terug te trekken. Nu staat de onstallatie daar te verpauperen. Echt Nepalees !!!

Samen met de bewoners van Simri, gaan wij dit oppakken om het dorp alsnog van elektriciteit te gaan voorzien. Hiervoor zijn voldoende masten nodig en electriciteitsdraaad. In de maste kunnen de bewoners zelf voorzien. Deze kunnen uit de jungle gehaald worden. Als stichting willen wij geld inzamelen om de benodigde 7 km draad te kunnen kopen. Hiervoor hebben we een project opgestart waarbinnen we elektriciteitsdraad verkopen a € 2,00 per m1.

Onderstaande foto’s geven een kleine indruk van de bestaande situatie begin 2015.

       

TOILETGEBOUWEN

Natuurlijk is er ook behoefte aan toiletten. De huizen zelf hebben er geen hetgeen betekent dat men buitenshuis in het veld de behoeftes doet. Kun je je voorstellen wat er gebeurd wanneer het gaat regenen? Juist. Vandaar dat er een grote behoefte bestaan aan toiletgebouwtjes. Enkele gezinnen gebruiken en onderhouden dan zon toiletvoorziening. Tijdens ons bezoek viel het op dat het werkelijk " brandschoon" was !!

De bouw van zo'n toilet kost ruwweg € 200,-. Wel wordt gekozen voor degelijkheid zodat men er jaren en jaren plezier van heeft. De fecaliën worden opgevangen in putringen zodat het later even te gebruiken is op het land als meststof.


WATERPOMPEN

Natuurlijk is schoon water ook gewenst voor hygiene e.d.  Daartoe hebben wij reeds een aantal waterpompen kunnen laten aanleggen dankzij donaties van particulieren.De zelfwerkzaamheid van de inwoners van Simri is erg groot. Wat wel moet gebeuren is aankoop van de benodigde materialen welke enkele tientallen kilometers verderop te krijgen zijn. Vervolgens op de fiets te vervoeren. Onderstaande foto's spreken voor zich.
HEALTH CARE

- tandverzorging

Fantastisch !!  na contacten te hebben gelegd met  . . . . . . heeft deze organisatie ons dorp opgenomen in hun reisschema van Nepal en zich voorgenomen om met een aantal tandartsen 2x per jaar het dorp te bezoeken voor het verlenen van noodzakelijke tandheelkundige hulp alsmede het geven van voorlichting inzake het verzorgen van het gebit. Hiertoe reikt men tandpasta + borstels uit maar evengoed voorlichtingsfolders in het engels maar eveneens in de moedertaal Nepalees.


 

 


 


VRIJWILLIGERS

Onze doelgroep vormen de inwoners van het dorpSimri.

Regelmatig melden zich vrijwilligers die graag in een van onze projecten willen werken.

Het uitzenden van vrijwilligers is  echter niet altijd van toegevoegde waarde voor de werkzaamheden en de projecten. Ervaringen hebben geleerd dat het voor de Nepalezen vaak eerder belastend is dan dat zij er profijt van hebben. Wij zijn, met de Nepalezen, van mening dat niet goed is om steeds met andere visies en werkmethodes geconfronteerd te worden. Bovendien kunnen alle werkzaamheden  door Nepalezen zelf worden uitgevoerd.

Ons beleid is er op gericht om, indien noodzakelijk, deskundige en gemotiveerde Nepalese medewerkers in dienst te nemen.

En weet je, voor de prijs van één ticket voor een vrijwilliger kunnen drie Nepalese mensen een jaar lang een lokaal salaris ontvangen!

Natuurlijk vormen hoog gekwalificeerde medici (bijv tandartsen) en geselecteerde TU studenten voor specifieke bouwprojecten een uitzondering op het bovenstaande. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Configureer deze downloadwidget