STICHTING Health for Nepal      
Steun de kansarme kinderen;  NL 72 INGB 0007747860
 
 

Wat u kunt doen ???

Donaties

De stichting kent een praktische en kleinschalige werkwijze. De projecten worden zorgvuldig uitgekozen en begeleid (zie bij  “wat wij doen”). Donaties zijn van harte welkom, in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke bijdrage:

EEN schenking

Op banknummer ING: NL72 INGB 0007 7478 60 kunt u een klein of groot bedrag storten, voor alle projecten of een specifiek project. Wilt u één bepaald project steunen, vermeld dit dan bij uw storting. 

VASTE DONATEUR

Wanneer u periodiek doneert, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal, vergroot u onze zekerheden / mogelijkheden om onze initiatieven werkelijk in uitvoering te kunnen brengen. 

PERIODIEKE SCHENKING.... geen notariële akte meer nodig

Schenken aan erkende goede doelen zoals Health for Nepal, is per 1 januari 2014 vereenvoudigd. Wij zijn een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
RSIN/fiscaalnummer: 8523 42 445

Zo is een notariële akte niet langer vereist. In plaats daarvan vult u een standaardovereenkomst in die u downloadt van www.belastingdienst.nl.

Zo'n overeenkomst stuurt u ondertekend naar de begunstigde. Als ook deze de overeenkomst heeft ondertekend, moeten beide partijen een exemplaar bewaren. Wanneer u de schenking jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting opneemt, kunt u het bedrag aftrekken gedurende de looptijd van de overeenkomst. De maatregel maakt schenkingen in de vorm van een periodieke uitkering aantrekkelijker.

Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl onder ANBI.

FONDS OP NAAM

U kunt ook een eigen fonds oprichten bij Stichting Health for Nepal. U bepaalt dan aan welk type doel uw bijdrage besteed zal worden, uiteraard in goed overleg met Stichting Health for Nepal.Een Fonds op naam kunt u bij leven oprichten of in uw nalatenschap vastleggen.

 IN UW TESTAMENT

Als u in uw nalatenschap geld bestemt voor Stichting Health for Nepal, zorgt u dat straatarme mensen in Nepal ook een nalatenschap op kunnen bouwen. Zo geeft u via Stichting Health for Nepal iets blijvends door.